Καθαρίζουμε το Αποχετευτικό Δίκτυό σας.

Φροντίζουμε την υγιεινή του χώρου σας!

img

Tο Προβλημα

problem
Γνωρίζουμε όλοι ότι το αποχετευτικό σύστημα αποτελείται από αγωγούς κάθετους, οριζόντιους, υπό κλίση, φαρδείς ή στενούς ανάλογα το σημείο, γωνίες, διασταυρώσεις κ.λπ.

Αυτή η πολυπλοκότητα της ροής των λυμάτων συναρτήσει κακής χρήσης, δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα.

Εκτός από την φυσιολογική φραγή των τοιχωμάτων που γίνεται συνεχώς από τη συσσώρευση κυρίως λιπαρών λυμάτων και μειώνει τη διάμετρο των αγωγών η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένων, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.

    img
  • img
  • img
  • img